Priemerný Apartmán, robí mesačný zisk 1000€
Spravujeme viac ako 210 jednotiek

*Údaj k dátumu 01.04.2020

"Príležitosť zarobiť na rozdiely, medzi dlhodobým a krátkodobým nájmom, je dnes dostupnejšia, ako kedykoľvek pred tým."

Čo si myslia o príležitosti profesionáli?
Brian Page

Autor knihy, Ako sa stať finančne nezávislý, vďaka nehnuteľnostiam.

"Vo svojích kurzoch mám žiakov, ktorí zarobili svoju prvú 6 cifernú sumu za 12 mesiacov, prostredníctvom krátkodobých prenájmov. "

Tai Lopez

Social Media Influencer

"Toto je zlatá baňa! Už jedná nehnuteľnosť, môže vyrábať čistý zisk 1000-3000$ mesačne."

Mike Dillard

Zakladateľ Self Made Man podcast

"Je to jedná z najlepších biznis príležítostí, o akej som za posledné roky počul"

Naše jednotky